دانشكده پرستاري بهشهر
۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
br ENGLISH
واحدهاي درسي مقطع كارشناسي پرستاري پيوسته دوره روزانه از سال 1393 به بعد

 

ترم بندي سرفصل جديد دانشجويان كارشناسي پيوسته پرستاري (اجرا: 1/7/93)

 

نيمسال اول

واحد

 

 

تئوري

عملي

 

 

تشريح

5/1

5/.

 

 

فيزيولوژي

5/2

5/.

 

 

بيوشيمي

1

5/.

 

 

روانشناسي فردي و اجتماعي

2

-

 

 

اصول و مهارتهاي پرستاري

5/2

5/1

 

 

فناوري اطلاعات در پرستاري

5/.

5/.

 

 

انديشه اسلامي (1)

2

-

 

 

تربيت بدني (1)

-

1

 

 

ادبيات فارسي

3

-

 

 

كارگاه مهارتهاي ارتباطي با مددجو و خانواده

(4ساعت)

 

 

جمع واحد

5/19

 

 

نيمسال دوم

واحد

 

 

تئوري

عملي

 

 

انگل شناسي

1

5/.

 

 

داروشناسي (فارماكولوژي)

2

-

 

 

تغذيه و تغذيه درماني

5/1

-

 

 

بررسي وضعيت سلامت

5/.

5/.

 

 

ژنتيك و ايمونولوژي

5/1

5/.

 

 

ميكروب شناسي

1

5/.

 

 

تربيت بدني (2)

-

1

 

 

فرآيند آموزش به بيمار

5/.

5/.

 

 

تاريخ و تمدن اسلامي

2

-

 

 

دانش خانواده و جمعيت

2

-

 

 

مفاهيم پايه پرستاري

2

-

 

 

كارآموزي اصول و مهارتهاي پرستاري

-

1

 

 

كارگاه كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان

(3روزه)

 

 

جمع واحد

         5/18

 

 

نيمسال سوم

واحد

 

 

تئوري

عملي

 

 

پرستاري بزرگسالان/سالمندان(1)

3

-

 

 

پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

(5/1 واحد مادران- 1 واحد گروه اطفال)

5/2

-

 

 

پرستاري سلامت فرد و خانواده

5/1

-

 

 

انديشه اسلامي (2)

2

-

 

 

زبان انگليسي عمومي

3

-

 

 

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران

2

-

 

 

تحقيق در پرستاري

1

5/.

 

 

آمار حياتي مقدماتي

5/.

5/.

 

 

كارآموزي فارماكولوژي باليني

-

1

 

 

پرستاري سلامت جامعه

5/1

-

 

 

كارگاه ايمني مددجو

(4ساعت)

 

 

جمع واحد

19

 

 

نيمسال چهارم

واحد

 

تئوري

عملي

 

پرستاري بزرگسالان/ سالمندان (2)

3

-

 

پرستاري در اختلالات سلامت مادر و نوزاد(1واحدمادران-1واحدنوزادان)

2

-

 

پرستاري و بهداشت محيط

1

-

 

پرستاري بهداشت روان

2

-

 

پرستاري كودك سالم

5/1

5/.

 

زبان تخصصي

2

-

 

انقلاب اسلامي

2

-

 

كارآموزي پرستاري بزرگسالان- سالمندان (1)

-

2

 

كارآموزي پرستاري سلامت جامعه/ فرد و خانواده / محيط

-

2

 

كارگاه مهارتهاي زندگيlife Style))

(4ساعت)

 

جمع واحد

          18

 

نيمسال پنجم

 واحد

 

 

تئوري

عملي

 

 

پرستاري بزرگسالان/ سالمندان (3)

4

-

 

 

پرستاري بيماريهاي كودكان

3

-

 

 

پرستاري بيماريهاي روان

2

-

 

 

اخلاق اسلامي

2

-

 

 

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريهاي شايع در ايران

1

-

 

 

اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي

1

5/.

 

 

كارآموزي پرستاري بهداشت مادر و نوزاد (واحد مادران)

-

2

 

 

كارآموزي پرستاري مشكلات شايع در ايران

-

1

 

 

كارآموزي پرستاري بزرگسالان/ سالمندان (2)

-

2

 

 

كارگاه اخلاق حرفه اي

(4ساعت)

 

 

جمع واحد

5/18

 

نيمسال ششم

 واحد

 

تئوري

عملي

 

مراقبت هاي پرستاري در منزل

5/1

5/.

 

مراقبت هاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه

3

-

 

اصول مديريت خدمات پرستاري

2

-

 

آشنايي با منابع اسلامي

2

-

 

پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث غير مترقبه

1

5/.

 

كارآموزي پرستاري بهداشت روان و پرستاري بيماريهاي رواني

-

2

 

كارآموزي پرستاري كودك سالم و پرستاري بيماريهاي كودكان

-

2

 

كارآموزي پرستاري بزرگسالان / سالمندان (3)

-

2

 

كارآموزي پرستاري مراقبت هاي ويژه

-

1

 

كارگاه آموزش به مددجو و خانواده

(4 ساعت)

 

جمع واحد

5/17

 

 

نيمسال هفتم

واحد

 

كارآموزي در عرصه پرستاري بزرگسالان / سالمندان (3-1) و

كارآموزي در عرصه پرستاري مراقبت در منزل

8

 

كارآموزي در عرصه پرستاري مراقبت هاي ويژه

3

 

كارگاه اعتباربخشي (3 ساعت)

 

 

كارگاه جايگاه پرستار در برنامه پزشك خانواده(1 روزه)

 

 

كارگاه آشنايي با مخاطرات شغلي(يك روزه)

 

 

جمع واحد

11

 

نيمسال هشتم

 واحد

كارآموزي در عرصه پرستاري سلامت جامعه/فرد وخانواده/ محيط

2

كارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت، مادر و نوزاد (1واحد مادران 1 واحد نوزادان)

2

كارآموزي در عرصه پرستاري بيماريهاي كودكان

2

كارآموزي در عرصه اصول مديريت خدمات پرستاري

2

كارآموزي در عرصه پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث غير مترقبه

2

كارگاه حاكميت باليني

(3 ساعت)

كارگاه نقش پرستار در پدافندغيرعامل

(1 روزه)

جمع واحد

10
 

1394/07/11
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal