دانشكده پرستاري بهشهر
۱۳۹۸ پنج شنبه ۵ ارديبهشت
br ENGLISH
واحدهاي درسي مقطع كارشناسي پرستاري پيوسته دوره روزانه از سال 1393 به بعد

 

ترم بندي سرفصل جديد دانشجويان كارشناسي پيوسته پرستاري (اجرا: 1/7/93)

 

نيمسال اول

واحد

 

 

تئوري

عملي

 

 

تشريح

5/1

5/.

 

 

فيزيولوژي

5/2

5/.

 

 

بيوشيمي

1

5/.

 

 

روانشناسي فردي و اجتماعي

2

-

 

 

اصول و مهارتهاي پرستاري

5/2

5/1

 

 

فناوري اطلاعات در پرستاري

5/.

5/.

 

 

انديشه اسلامي (1)

2

-

 

 

تربيت بدني (1)

-

1

 

 

ادبيات فارسي

3

-

 

 

كارگاه مهارتهاي ارتباطي با مددجو و خانواده

(4ساعت)

 

 

جمع واحد

5/19

 

 

نيمسال دوم

واحد

 

 

تئوري

عملي

 

 

انگل شناسي

1

5/.

 

 

داروشناسي (فارماكولوژي)

2

-

 

 

تغذيه و تغذيه درماني

5/1

-

 

 

بررسي وضعيت سلامت

5/.

5/.

 

 

ژنتيك و ايمونولوژي

5/1

5/.

 

 

ميكروب شناسي

1

5/.

 

 

تربيت بدني (2)

-

1

 

 

فرآيند آموزش به بيمار

5/.

5/.

 

 

تاريخ و تمدن اسلامي

2

-

 

 

دانش خانواده و جمعيت

2

-

 

 

مفاهيم پايه پرستاري

2

-

 

 

كارآموزي اصول و مهارتهاي پرستاري

-

1

 

 

كارگاه كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان

(3روزه)

 

 

جمع واحد

         5/18

 

 

نيمسال سوم

واحد

 

 

تئوري

عملي

 

 

پرستاري بزرگسالان/سالمندان(1)

3

-

 

 

پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

(5/1 واحد مادران- 1 واحد گروه اطفال)

5/2

-

 

 

پرستاري سلامت فرد و خانواده

5/1

-

 

 

انديشه اسلامي (2)

2

-

 

 

زبان انگليسي عمومي

3

-

 

 

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران

2

-

 

 

تحقيق در پرستاري

1

5/.

 

 

آمار حياتي مقدماتي

5/.

5/.

 

 

كارآموزي فارماكولوژي باليني

-

1

 

 

پرستاري سلامت جامعه

5/1

-

 

 

كارگاه ايمني مددجو

(4ساعت)

 

 

جمع واحد

19

 

 

نيمسال چهارم

واحد

 

تئوري

عملي

 

پرستاري بزرگسالان/ سالمندان (2)

3

-

 

پرستاري در اختلالات سلامت مادر و نوزاد(1واحدمادران-1واحدنوزادان)

2

-

 

پرستاري و بهداشت محيط

1

-

 

پرستاري بهداشت روان

2

-

 

پرستاري كودك سالم

5/1

5/.

 

زبان تخصصي

2

-

 

انقلاب اسلامي

2

-

 

كارآموزي پرستاري بزرگسالان- سالمندان (1)

-

2

 

كارآموزي پرستاري سلامت جامعه/ فرد و خانواده / محيط

-

2

 

كارگاه مهارتهاي زندگيlife Style))

(4ساعت)

 

جمع واحد

          18

 

نيمسال پنجم

 واحد

 

 

تئوري

عملي

 

 

پرستاري بزرگسالان/ سالمندان (3)

4

-

 

 

پرستاري بيماريهاي كودكان

3

-

 

 

پرستاري بيماريهاي روان

2

-

 

 

اخلاق اسلامي

2

-

 

 

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريهاي شايع در ايران

1

-

 

 

اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي

1

5/.

 

 

كارآموزي پرستاري بهداشت مادر و نوزاد (واحد مادران)

-

2

 

 

كارآموزي پرستاري مشكلات شايع در ايران

-

1

 

 

كارآموزي پرستاري بزرگسالان/ سالمندان (2)

-

2

 

 

كارگاه اخلاق حرفه اي

(4ساعت)

 

 

جمع واحد

5/18

 

نيمسال ششم

 واحد

 

تئوري

عملي

 

مراقبت هاي پرستاري در منزل

5/1

5/.

 

مراقبت هاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه

3

-

 

اصول مديريت خدمات پرستاري

2

-

 

آشنايي با منابع اسلامي

2

-

 

پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث غير مترقبه

1

5/.

 

كارآموزي پرستاري بهداشت روان و پرستاري بيماريهاي رواني

-

2

 

كارآموزي پرستاري كودك سالم و پرستاري بيماريهاي كودكان

-

2

 

كارآموزي پرستاري بزرگسالان / سالمندان (3)

-

2

 

كارآموزي پرستاري مراقبت هاي ويژه

-

1

 

كارگاه آموزش به مددجو و خانواده

(4 ساعت)

 

جمع واحد

5/17

 

 

نيمسال هفتم

واحد

 

كارآموزي در عرصه پرستاري بزرگسالان / سالمندان (3-1) و

كارآموزي در عرصه پرستاري مراقبت در منزل

8

 

كارآموزي در عرصه پرستاري مراقبت هاي ويژه

3

 

كارگاه اعتباربخشي (3 ساعت)

 

 

كارگاه جايگاه پرستار در برنامه پزشك خانواده(1 روزه)

 

 

كارگاه آشنايي با مخاطرات شغلي(يك روزه)

 

 

جمع واحد

11

 

نيمسال هشتم

 واحد

كارآموزي در عرصه پرستاري سلامت جامعه/فرد وخانواده/ محيط

2

كارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت، مادر و نوزاد (1واحد مادران 1 واحد نوزادان)

2

كارآموزي در عرصه پرستاري بيماريهاي كودكان

2

كارآموزي در عرصه اصول مديريت خدمات پرستاري

2

كارآموزي در عرصه پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث غير مترقبه

2

كارگاه حاكميت باليني

(3 ساعت)

كارگاه نقش پرستار در پدافندغيرعامل

(1 روزه)

جمع واحد

10
 

1394/07/11
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal