دانشكده پرستاري بهشهر
۱۳۹۹ دوشنبه ۶ بهمن
br ENGLISH
برگه تقاضاي انتقال دائم

دانلود فرم انتقال دائم
دانشكده پرستاري بهشهر

تذكر: اين برگه بايد در سه نسخه تنظيم شده و يك نسخه آن در دانشكده نگهداري و دو نسخه ديگر به اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه ارسال گردد.


«برگه تقاضاي انتقال دائم »

رياست محترم دانشكده پرستاري بهشهر

با سلام و احترام؛

به استحضار مي­رساند اينجانب ................................ دانشجوي رشته .......................... مقطع ............................ به شماره دانشجويي ............................................ كه در سال تحصيلي .................... و استفاده از سهميه ............................. و بورسيه ............................. پذيرفته شده ام و تاكنون .............. واحد درسي را با معدل ............... گذرانده ام با توجه به شرايط مندرج در آيين نامه آموزشي كه آن را دقيقا مطالعه نموده ام خود را واجد شرايط دانسته و متقاضي انتقال دائم به دانشگاه علوم پزشكي ..................................... مي باشم، از اينرو ضمن ارائه كليه مدارك و دلايل مربوطه خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمايند. شايان ذكر است كه آدرس اينجانب براي تماس در مواقع ضروري بشرح ذيل مي­باشد.

آدرس: تلفن:

همچنين آگاهم كه: هرگونه اشكال آموزشي و عواقب ناشي از اين انتقالي بر عهده خودم خواهد بود.

تاريخ و امضاء دانشجو

تاريخ:....................

شماره:..................


مديريت محترم امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي مارندران

با سلام و احترام؛

ضمن تأييد سوابق تحصيلي دانشجوي فوق به اطلاع مي­رساند چنانچه دانشگاه مورد تقاضاي دانشجو با انتقال دائم نامبرده موافقت نمايد، انتقال ايشان به دانشگاه مذكور از نظر اين دانشكده بلامانع مي­باشد.

رئيس اداره آموزش دانشكده معاون آموزشي دانشكده رئيس دانشكده

تاريخ:....................

شماره:..................


مديريت محترم امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي .........

با سلام و احترام؛

ضمن ارسال درخواست انتقال و مداركي كه دانشجوي ياد شده ارائه نموده است به اطلاع مي رساند فقط سوابق آموزشي دانشجو مورد تاييد است و بررسي دلائل ارائه شده از سوي نامبرده به عهده آن دانشگاه مي باشد. خواهشمند است مقرر فرمايند مراتب را با توجه به آيين نامه آموزشي و بخشنامه هاي مربوطه بررسي و نتيجه آن را به اين دانشگاه و نيز در صورت امكان به نشاني دانشجو اعلام فرمايند.

مدير كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

1394/07/11
Powered by DorsaPortal