دانشكده پرستاري بهشهر
۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
br ENGLISH
برنامه كلاسي و مشاوره اساتيد

« برنامه كلاسي سركار خانم ملايي 2-98 »

                   ساعت كلاس

روز كلاس

10-8

12-10

15-13

17-15

شنبه

كاراموزي

 

 

يكشنبه

كاراموزي

سالمندان 2 « تنفس»

(خانم ملايي)

بررسي وضعيت سلامت

(خانم ملايي)

دوشنبه

كاراموزي

پرستاري سالمندان 3

« اعصاب / حسي»

(خانم ملايي)

 

سه شنبه

كاراموزي

 

 

چهارشنبه

كاراموزي

 

 

پنج شنبه

كاراموزي

 

 

 

 

« برنامه كلاسي سركارخانم بهبودي2- 98 »

              ساعت كلاس

روز كلاس

10- 8

12- 10

15- 13

17-15

شنبه

 

 

 

 

يكشنبه

كودك سالم

( خانم بهبودي )

پرستاري اختلالات مادر و نوزاد

( خانم بهبودي )

بيماري هاي كودكان

( خانم بهبودي )

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

« برنامه كلاسي جناب آقاي دكتر جنتي 2-98 »

            ساعت كلاس

 

روز كلاس

10-8

12-10

15-13

17-15

شنبه

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

پرستاري بهداشت روان

( دكتر جنتي )

 

 

سه شنبه

 

بيماري هاي روان

( دكتر جنتي )

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

« برنامه كلاسي جناب آقاي دكتر حسام زاده 2-98 »

            ساعت كلاس

روز كلاس

10-8

12-10

15-13

17-15

شنبه

كاراموزي

اپيدميولوژي

( دكتر حسام زاده )

 

يكشنبه

كاراموزي

 

بهداشت محيط

( دكتر حسام زاده )                                             

دوشنبه

كاراموزي

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

« برنامه كلاسي جناب آقاي دكتر محسني پويا 2- 98 »

             ساعت كلاس

روز كلاس

10-8

12-10

15-13

17-15

شنبه

كاراموزي

 

 

يكشنبه

كاراموزي

 

 

دوشنبه

كاراموزي

 

 

سه شنبه

مفاهيم پايه                              (دكتر محسني)

 

 

 

چهارشنبه

 

اخلاق پرستاري

(دكتر جعفري/ محسني)

فرايند آموزش به بيمار

( دكتر محسني )

 

 

 

« ساعت حضور اساتيد مشاور دانشكده پرستاري بهشهر»

« نيمسال دوم 99-98 »

 

نام استاد

ساعت حضور

جناب آقاي دكتر يدالله جنتي

سه شنبه 15 - 8

جناب آقاي دكتر علي حسام زاده

شنبه 15.30 13.30

 يكشنبه 15.30 - 13.30

دوشنبه 15.30- 13.30

جناب آقاي دكتر حسين محسني پويا

سه شنبه 15.30 - 8

سركارخانم فرشته ملايي

شنبه 15.30 13.30

 

 

* دانشجويان گرامي درصورت نياز، با هماهنگي قبلي به اساتيد مشاور مراجعه نماييد.

1398/11/15
Powered by DorsaPortal