دانشكده پرستاري بهشهر
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي
br ENGLISH
برنامه امتحانات

« برنامه امتحانات نیمسال اول1400-1399 دانشکده پرستاری بهشهر »

تاریخ

روز

ترم 6

(ساعت:08:30)

ترم5

(ساعت:10:00)

ترم3

(ساعت:11:30)

شنبه 99/10/13

پرستاری ویژه

سالمندان 3

سالمندان 1

یک شنبه 99/10/14

-

-

-

دوشنبه 99/10/15

-

اپیدمیولوژی

زبان عمومی

سه شنبه 99/10/16

-

-

اندیشه 2

چهارشنبه 99/10/17

اورژانس در بحران

اخلاق اسلامی

سلامت فرد و خانواده

پنجشنبه 99/10/18

-

-

تاریخ فرهنگ و تمدن

جمعه 99/10/19

-

-

-

شنبه 99/10/20

مراقبت در منزل

بیماری های کودکان

مادر و نوزاد

یک شنبه 99/10/21

-

-

-

دوشنبه 99/10/22

مدیریت

اخلاق پرستاری

سلامت جامعه

سه شنبه 99/10/23

-

-

تحقیق در پرستاری

چهار شنبه 99/10/24

آشنایی با منابع اسلامی

-

-

پنجشنبه 99/10/25

-

بیماری های روان

آمار

1399/06/17
Powered by DorsaPortal