دانشكده پرستاري بهشهر
۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
br ENGLISH
پرسشهای متداول

سوال: حداقل و حداکثر تعداد واحدی که می توان در یک ترم اخذ نمود چه میزان است؟

پاسخ: هر دانشجو در هر نیمسال حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی می تواند اخذ نماید. در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحددرسی را انتخاب کند .

سوال: شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی چیست؟

پاسخ: هر دانشجو در مقطع کارشناسی مجاز است پس از گزراندن یک نیمسال تحصیلی از 2 ترم در طول سنوات تحصیلی به عنوان مرخصی استفاده کند. برای این کار، درخواست کتبی خود را با ذکر دلیل همراه با تائید استاد راهنما به آموزش دانشکده تحویل میدهد تا ضمن طرح در شورای آموزشی دانشکده، در صورت موافقت اعضاء شورا، به آموزش کل دانشگاه ارجاع داده شود.

سوال: حداکثردوره مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی به چه میزان میباشد؟

پاسخ: کارشناسی پیوسته روزانه 6 سال میباشد.

سوال: تعداد غیبتهای موجه تا چند جلسه است؟

پاسخ: ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری 17/4- عملی و آزمایشگاهی 17/2 و کارآموزی و کارآموزی در عرصه از 10/1 مجموع ساعات آن درس بیشتر نشود.

سوال: شرایط بهره مندی از مهمانی به چه صورت میباشد؟

پاسخ: پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد و بطوریکه واحدهای گذرانده در مقصد از 40درصد کل واحدهای دوره بیشتر نشود.

1399/10/17
Powered by DorsaPortal